Пушек машина Chauvet Hurricane, заредена с пълен резервоар течност.
Наем за времето на снимките в F2 Studio – 35лв без ДДС.